Schermresolutie:


Deze website is het best te bekijken op een schermresolutie van 800 x 600.

Om uw schermresolutie aan te passen gaat u als volgt te werk:

Klik achtereen volgens op Start - Instellingen - Configuratiescherm.

Dubbelklik in het venster op Beeldscherm en selecteer het tablad Instellingen.

Het volgende tabblad zal nu veschijnen:

Klik nu op de schuif (1) en sleep de schuif naar links of rechts tot

u de gewenste schermresolutie heeft.

Klik nu op Toepassen en Ok.

Na nog enkele vragen te hebben beantwoord is uw schermresolutie aangepast.


Klik hier om terug te keren naar "the Best Site ever"